Home Helse Sendes helsekost emballasjen tilbake til Moltzau for stansing og liming